ROBOTNICZE KLUBY

Pierwsze robotnicze kluby sportowe powstały „w Pol­sce na początku XX‘wieka, najwcześniej w Galicji, gdzie działały jawnie i najaktywniej. Jednakże w po­równaniu z innymi państwami Europy Zachodniej ro­botniczy ruch sportowy na ziemiach polskich był sto­sunkowo słaby i ograniczał się do organizacji klubów  i sekcji sportowych, głównie przyfabrycznych. Dopiero w dwudziestoleciu międzywojennym .rozwinął się on ilościowo, organizacyjnie i ideowo,: utrzymując żywe kontakty z władzami i organizacjami obu między na- . rodówek sportowych.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!