ROSNĄCA POZYCJA

Stąd ro­snąca,’ począwszy od momentu narodzin nowoczesnego^ aportu widowiskowego, czyli od (drugiej połowy XIX w., fala krytyki pod jego adresem, prowadzona -właśnie z pozycji romantyczno-arystolkratycznych. ‚Zinstytucjonalizowany ruch’ sportowy pojawił się stosunkowo wcześnie  ale. rozwinął dopiero w: dru­giej połowie XIX w., najpierw w Anglii, a później w in­nych krajach narastającego kapitalizmu/ takich, jak Dania, Sawecja, Niemcy, Francja, Szwajcaria, Austria i Polska. Na ziemiach polskich zrzeszenia i kluby sportowe powstawały już  w latach sześćdziesiątych XIX w,, najpierw w obrębie zaboru austriackiego, \ szczególnie zaś we Lwowie i Krakowie , gdzie względme swobody wynikające z autonomii Galicji sprzyjały rozwojowi inicjatywy zbiorowej, później zaś w War­szawie i . innych miastach Królestwa Polskiego, tej naj­bardziej ziindustrializowainej i zurbanizowanej części Polski.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!