RÓŻNORODNE WARIANTY

Należą do nich różnorodne warianty myśli antymiieszczańskiej (socjalizm rewolucyjny, socjalizm’reformistyczny, anar­chizm, syndykalizm), podejmujące . krytykę  kapitali­stycznych stosunków ‚społecznych d mieszczańskiego stylu życia w imiię ideałów egalitaryzmu, oraz nurty, ikrytyczne, -powstałe, w kręgach reprezentantów miesz­czą ńslkiego sceptycyzmu a arystokratycznego konserwa- . tyizmu głoszące kryzys cywilizacji i kultury zachodniej z pozycji bądź ref ormistyczno-pozy ty wisty cznych, bądź też konserwa ty wno-romantycznych.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!