ROZWINIĘCIE DZIAŁALNOŚCI

Ruch ten rozwinął działalność w’ trzech ‚dziedzinach: (1) twonzył instytucje zdrowia, lecznictwa, higieny, profilaktyki itp., (2) kształtował racjonalną    wiedzę, o aktualnych i pożądanych warunkach higienicz­nych egzystencji współczesnego człowieka oraz (3) orga­nizował działalność pedagogiczną szerokiego . zasięgu ‚ . w zakresie zdrowotności rozumianej jako wartość spo­łeczna i indywidualna.      Były to, jak sądzimy,, reakcje na uświadamiane sobie przez środowiska inteligencji polskiej ujemne strony rodzącej się cywilizacji przemysłowej, której niedoroz- wój na ziemiach polskich, spowodowany skutkami zabo­rów i słabością rodzimego kapitału, istwarzał’sytuację tym” bardziej skomplikowaną. Zresztą mamy tu także dó czynienia ze zjawiskiem przenikania idei z zewnątrz.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!