SPORT

„Sport — pisat na ten temat jeden z głównych reprezentantów omawianej tendencji, Władysław R. Ko- zlowski — zawsze w zgodzie być musi’z wymogami na­uki i na niej się w rozwoju swym opierać. Odpowied­nio uprawiany; wyrabia metody pewne […]. Przy bra­ku gruntownego i naukowego traktowania danego spor­tu miasto ‚doskonalenia metod występuje sucha ru­tyna–i’ —’ nieodrodna jej siostrzyca maniera, będąca największym postępu każdego wrogiem”.. Jednakże przez długi czas naukowych uzasadnień wy­chowania fizycznego i sportu poszukiwano — zgodnie z doświadczeniem Linga — w naukach przyrodni-‚ czych, a przede wszystkim anatomii i fizjologii.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!