SPORT MASOWY

Zjawisikiem wiążącym się z zarysowanymi przemia­nami ‚ekonomicznymi, społeczno-kulturalnymi oracz ide- ologiczno-politycznymi był i jest nadal współczesny sport.„Nowoczesna cywilizacja’— pisze Mumford kryje w. sobie ćały      szereg instytucji kompensujących, które nie tylko nie umożliwiają pełniejszej integracji, lecz- służą jedynie do ‚ustabilizowania istniejącego stanu rzeczy i w ostatecznym wyniku .stają się same częścią’ organizacji, którą miały za zadanie zwalczać. ‚Najważ­niejszą’z tych instytucji jest może sport masowy.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!