SPRZYJAJĄCA FORMA

Takiemu stanowi rzeczy sprzyjała forma.wypowiedzi: była to literatura prawie w całości zaangażowana, prezentowana w postaci ese­jów, wygłaszanych referatów, artykułów publicystycz­nych, dyskusji itp. U podstaw określonych systemów twierdzeń i wartości znajdował się, przybierający orga­nizacyjne formy, ruch społeczny%o charakterze zacho- .wawczym, reformistycznym^ bądź rewolucyjnym. Był on więc w zasadniczych swoich tendencjach niejed­nolity zarówno w sferze filozoficzno-społecznej, jak też politycznej, pozostawał najczęściej tworem kolek-__ tywnym, stawiał i realizował cele cząstkowe, względ­nie wyraźnie zakreślone, jednakże uwikłane w szersze nurty społeczno-politycznych przeobrażeń i towarzyszą­cych im ideologii.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!