UDANA REKONSTRUKCJA

Gdy mianowicie udało się nam zrekonstruować ‚z rozproszonych wypo­wiedzi ludzi o różnych skądinąd orientacjach teore­tycznych, odmiennych typach wykszfałcenia oraz róż­nych uwikłaniach środowiskowych pewien określony zarys teorii filozoficzno-społecznej, towarzyszącej pro­pagowanej przez nich ideologii (w węższym znaczeniu) ruchu społecznego i określonego programu działania, to uzyskaliśmy na tej drodze dodatkowy zespół argumen­tów na uzasadnienie konieczności rozróżnienia wielo­wariantowości orientacji filozoficzno-spółecznych także; w zależności od rodzaju powiązań z określoną ideologią i -— pośrednio -— towarzyszącym jej ruchem społecz­nym.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!