UTRZYMANIE NA WYSOKIM SZCZEBLU

Owe utrzymane na wysokim szczeblu abstrakcji, wy­sublimowane rozważania w zakresie filozofii wartości miały swój odpowiednik w refleiksji wyrażającej palą­ce problemy cywilizacji technicznej w sposób bardziej bezpośredni i niejaiko Ikonikretny. Należą fiu m. in; ikry- tyki i diagnozy zrodzone w kręgu (kapitalistycznej urba­nizacji i kultury miast przemysłowych. Koszarowe blo­ki, stłoczone kamienice ‚czynszowe o mrocznych podwój kach-studniach, wilgotnych, i zagrzybianych, przelud­nianych . suterenach, . kompleksy ruder bez elementar- . nych urządzeń sanitarnych, ciasne i wąskie ulice, wszy­stko to w połączeniu z zapylonymi i dusznymi halami fabrycznymi, miejscem wytężonego, monotonnego i mor­derczego wysiłku pracy przemysłowej, rodziło tęsknotę za zielenią, powietrzem i wodą, za otwartymi, nietknię­tymi cywilizacją przestrzeniami.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!