UŻYTE ARGUMENTY

Argumenty użyte w tej krytyce czer­pał Przesmycki od Nietzschego, Henaną, Le Bona, Bau- delaire’a i współczesnych mu parnasistów. Wyraził w niej oburzenie na „demokratyczny przymus oświaty”, obrzy­dzenie wobec „miast -pijawczych V»- gdzie dokonuje się ogólna niwelacja jednostek wtopionych w „tłumy psy­chiczne”, niewrażliwe na piękno i wrogie wybitności, potępienie epidemii złego piśmiennictwa, uznanego za skutek hiperprodukcji ludzi niedokształconych oraz po- . trzeby nieustannego zapełniania „olbrzymich płacht nie­przeliczonych dziennikówv i tygodników”.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!