W EUROPEJSKIM SPOŁECZEŃSTWIE

„Tymczasem w. społeczeństwach Europy i Ameryki Północnej .dokonywały się procesy, które okazały się brzemienne, w skutki. Rozwój cywilizacji technicznej niósł ze sobą rewolucję demograficzną: nieznane dotychczas tempo .przyrostu naturalnego, masowe migra- , cje, ! powstawanie – wielotysięcznych  istauipisk ludności oraz..wzrost liczby., pracującyh .w zawodach, nierolni­czych. Powstające w XIX w. miasta przemysłowe ro^ sły. spontanicznie i beaplanowo. ‚Zatłoczone, _ zadymione, niehigienicznie i nieestetyczne stawały  isię osiedla­mi —.molochami, których mieszkańcy .pozbawieni, tra­dycyjnych więzi lokalnych tworzyli mowę układy spo­łeczne nie bez kompdilkacji a powikłań  .

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!