WŁASNY PROGRAM WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Natomiast Zygmunt Gilewicz wystąpił z nową wersją tej samej idei w latach trzydziestych. Proponując własny , pro­gram wychowania fizycznego, uwzględniający społecz- no-polityczne potrzeby narodu (podobnie jak dzieje się to w niektórych innych państwach europejskich), bronił on idei rozwoju powszechnego wychowania fizycznego a szczególnie sportu w słowach, które świadczyły o sze­rokim rozumieniu zagadnienia. „Stanowimy — mówił trzydziestomilionowe państwo o silnym jądrze na­rodowym, posiadające mocarstwową przeszłość nace­chowaną ekspansją kulturalną, odrodzone po długim okresie niewoli, posiadające świadomość ” swej misji dziejowej, zdradzające wyjątkową żywotność, a dzięki warunkom geopolitycznym zmuszane do stałego pogo­towia obrony swego bytu i interesów .

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!