WŚRÓD SYSTEMÓW WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 Wśród systemów; wychowania fizycznego, ja­kie powstały w XIX stuleciu-w środowisku polskich teoretyków kultury fizycznej, za najbardziej naukowo uzasadniony uznany został system Linga. Jego war­tość naukowa była koronnym argumentem w licznych i burzliwych dyskusjach na temat polskiej wersji’„sy­stemu” wychowania fizycznego, którą świadomie two­rzono W’opozycji do tradycji niemieckich, zarzucając im irracjonalizm, zbytnie poleganie na intuicji i w: ogóle skłonność do „ideologizowania”. Tendencje scjentysty- czne czerpały też bogatą pożywkę z tradycji rodzimych. Powoływano się mianowicie bardzo często na dorobek Jędrzeja Śniadeckiego, który — zdaniem wielu — -.wytyczał kierunek, a jednocześnie stanowił początek ‚ drogi prowadzącej do „unaukowienia” teorii kultury fi- . zycznej.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!