WYDOBYWAJĄC ELEMENTY

Wydobywając przede wszystkim te ich elementy, które zarówno z teoretycznego, jak ideowego punktu widze­nia stanowią wartości trwałe i jako takie pełnią funkcję ; tradycji, z których bezpośrednio lub pośrednio, świadomie lub nieświadomie wyrastają teoretyczno-ideowe założenia tego modelu kultury fizycznej, jaki ukształto-. wany został w Polsce Ludowej. Ten kierunek poszu­kiwań pozwolił nam na możliwie daleko idące wydobycie cech swoistych, odrębnych analizowanych pro- pozycji teoretyczno-ideowych oraz na wykrycie każdo­razowo częściowo różnych inspiracji teoretycznych, co miało dla nas znaczenie zasadnicze.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!