Z PERSPEKTYWY CZASU

Dziś z perspektywy czasu tym bardziej’ można oce- .; nić, jak trafnie przytoczone zastrzeżenia Missiury ujaw­niały słabości teoretyczne interesującej nas dziedziny wiedzy. Dotyczy to szczególnie refleksji humanistycznej rozwijanej w obrębie całościowej teorii kultury fizycz­nej bądź też na jej marginesie. Toteż już w-tym miejs- cu warto zauważyć, że nie w rozwoju naukowym po- – szukiwać należy społecznych, wartości teorii wychowa-‚ nia fizycznego i sportu.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!