Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ

„Moi rodacy i ja — mówiła np. Helena Kuczalska na kongresie wykształcenia, cielesnego w 1911 roku w Odense —znajdujemy się tutaj nie jako przedsta­wiciele państw poszczególnych, ale połączeni wspól­nością . własnej. kultury .i obowiązku wobec narodu, wspólnością pracy duchowej, dążeń i uczuć”.Autorami, którzy szczególną wagę przywiązywali do wychowania fizycznego i sportu ze względów narodo­wych i wojskowych byli: redaktor pierwszego w Pol- : sce pisma o ambicjach naukowych z zakresu kultury fizycznej.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!