ZAPAŁ I TRUD

Zapał i trud wielu działaczy społecznych w za­kresie wychowania fizycznego, sportu i rekreacji, mię­dzy innymi Ludwika Bierkowskiego (1801 – 1860), We- nantego Piaseckiego (1832-1909), Edwarda Madejskie­go (1832- 1906), Tadeusza Żulińskiego (1839- 1885), Antoniego Durskiego (1842- 1908), Henryka Jordana (1842- 1907),. Heleny Kuczalskiej (1854-1927), Edmun­da Cenara (1856 – 1913), Władysława Ryszarda Kozłow­skiego (1866 -1915), Stanisława Ciechanowskiego (1869- ’ – 1945), Eugeniusza Piaseckiego (1872 – 1947), Zygmun­ta Wyrobka (1^72 – 1939), Zygmunta Gilewicza (1880- -1960), Władysława Osmolskiego (1883- 1935) karmiły się różnie rozumianymi i realizowanymi potrzebami na­rodowymi;.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!