ZASADNICZA ODRĘBNOŚĆ

Podkreślając  zasadniczą odrębność mieszczańskiego . i robotniczego nurtu wkulturze fizycznej,; warto jed- nakżezwrócić uwagę, iż wbrew oczekiwaniom mają one wiele elementów wspólnych, bądź całkowicie tożsa­mych. Chodzi tu przede wszystkim o stosunek do sportu- jako czynnika przeciwdziałającego negatywnym skutkom industrializacji i urbanizacji oraz o krytyczną oce-^ nę. sportu widowiskowego. Ale .stanowiska w tych za­gadnieniach będą każdorazowo wiązały się z odmien- ‚ nymi motywacjami i odrębną perspektywą ideową.

Witaj na moim serwisie! Jestem instruktorką fitnessu prowadzenie bloga to moja pasja. Zamieszczam tutaj artykuły o sporcie i diecie. Zapraszam do czytania!